2014-15 Upper Deck - [Base] #248 - Evgeny Kuznetsov