2012-13 Upper Deck - Silver Skates #SS18 - Ilya Kovalchuk