2005-06 Upper Deck Artifacts - [Base] - Red #5 - Ilya Kovalchuk /50