2005-06 Upper Deck Artifacts - [Base] - Red #152 - Ilya Kovalchuk /50