2001-02 Topps Chrome - [Base] #149 - Ilya Kovalchuk