1997-98 Donruss Preferred - [Base] #10 - Paul Kariya