1994-95 Kraft Discs - [Base] #BRSH - Brendan Shanahan