1990-91 Topps - [Base] - Tiffany #266 - Glen Hanlon