2014 Bowman Chrome - [Base] #135.1 - Derek Carr [PSA 10 GEM MT]