2010 Topps - [Base] #300.1 - Sam Bradford (Facing Forward) [PSA 10 GEM MT]