2010 Playoff Prestige - [Base] #287.2 - Sam Bradford (Draft Day) [BGS 9]