2008 Donruss Elite - [Base] - Aspirations Die-Cut #118 - Rashard Mendenhall /95