1991 Wild Card - [Base] - 100 Stripe #135 - Thurman Thomas