1976 Topps - [Base] #51 - Glen Edwards [Good to VG‑EX]