1974 Topps - [Base] #169 - Glen Edwards [Good to VG‑EX]