1969 Topps - [Base] #55 - Ray Nitschke [Good to VG‑EX]