1967 Philadelphia - [Base] #106 - Fran Tarkenton [Good to VG‑EX]