1967 Philadelphia - [Base] #11 - Ernie Wheelwright [Good to VG‑EX]