1965 Philadelphia - [Base] #124 - Ernie Wheelwright