1961 Topps - [Base] #20 - Eddie LeBaron [Good to VG‑EX]