2012-13 Panini Prizm - Autographs #54 - Kareem Abdul-Jabbar