2007-08 Topps Chrome - [Base] #114 - Rodney Stuckey