1998-99 Skybox Molten Metal - Fusion - Titanium #30F - Heavy Metal - Tim Thomas