1996-97 Skybox Premium - [Base] #55 - Kobe Bryant [PSA 9]