1990-91 Skybox - [Base] #268 - Shawn Kemp [PSA 10]