2013 Topps Heritage - Chrome #HCHC94 - Manny Machado, Dylan Bundy /999