2013 Bowman Platinum - [Base] - Ruby #100 - Jurickson Profar