2012 Topps Album Stickers - [Base] #111 - Jesus Montero