2012 Topps - 1987 Topps Minis #TM-92 - Sandy Koufax