2012 Elite Extra Edition - Elite Series #9 - Corey Seager