2012 Bowman Platinum - [Base] - Red #9 - Yu Darvish