2012 Bowman Platinum - [Base] - Gold #9 - Yu Darvish