2012 Bowman Platinum - [Base] - Green #9 - Yu Darvish