2012 Bowman - Chrome Prospects - Retail Purple Refractor #BCP172 - O'Koyea Dickson /199