2011 Topps - Ticket to Toppstown #TT-32 - Giancarlo Stanton