2011 Topps - [Base] - Diamond Sparkle #128 - Manny Ramirez