2011 Bowman - Chrome Prospects #BCP189 - Erasmo Ramirez