2011 Bowman Chrome - Futures - Refractor #3 - Jameson Taillon