2010 Bowman Platinum - [Base] #1 - Stephen Strasburg