2009 TRISTAR Obak - [Base] - Black #71 - Emmett Ashford /50