2007 Fleer Ultra - Strike Zone #SZ-RH - Roy Halladay