2005 Playoff Prestige - [Base] - Xtra Bases Green #121 - Sammy Sosa /50