2002 Upper Deck Diamond Connection - Bat Around #BA-INSH - Kazuhisa Ishii, Hideo Nomo, Tsuyoshi Shinjo, Shigetoshi Hasegawa