2001 Topps Finest - [Base] - Refractor #137 - Sammy Serrano /241