2000 Topps Stadium Club - [Base] #241 - Josh Girdley