2000 MLB Showdown Pennant Run - [Base] #040 - Sandy Alomar Jr.