2000 MLB Showdown - [Base] - 1st Edition #136 - Manny Ramirez