2000 Bowman Chrome - [Base] - Retro/Future #395 - Roy Oswalt