1999 Topps Tek - [Base] - Pattern 29 #6B - Sammy Sosa