1998 Topps Tek - [Base] - Pattern 33 #28 - Sammy Sosa